Jeżyki w ogrodzie przedszkolnym i podczas obiadku.