Dbamy o zdrowie z Małym Misiem

Przedszkole Publiczne w Łosiowie

Dbamy o zdrowie z Małym Misiem

Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

  1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
  2. Zdobycie przez dzieci dyplomu „Strażnik zdrowia”,świadczącego o rozwijaniu zainteresowania zdrowiem i higieną.
  3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
  4. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – aplikacje służące wyszukiwaniu przepisów kulinarnych, wykorzystanie prostych programów graficznych, obsługa urządzeń elektronicznych, takich jak termometr elektroniczny, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.
  5. Działania wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy prozdrowotne/ wartość zdrowia.

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Opis: Dzieci wspólnie z Małym Misiem obchodzą Światowy Dzień Mycia Rąk i Dzień Zdrowego Śniadania. Układają rymowanki zachęcające do zdrowego odżywiania się. Samodzielnie komponują zdrowe śniadanie. Zapraszają osoby, które mogą zaprezentować swój zawód/ swoje zainteresowania związane tematyką zdrowia, np. dietetyka. W przypadku braku możliwości osobistego spotkania nauczyciel  prezentuje dzieciom filmik/ bajeczkę edukacyjną.