Rekrutacja

Przedszkole Publiczne w Łosiowie

Ogłaszamy rekrutację dzieci na kolejny rok szkolny 2024/2025. Termin składania wniosków: 26.02- 8.03 2024r.

W załączeniu uchwała burmistrza Lewina Brzeskiego dotycząca kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnych, terminy rekrutacji oraz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola wypełniają jedynie deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej . Termin wydawania i składania deklaracji: 1-23.02.2024r.

Dokumenty do pobrania