Grafik dnia

       Ramowy rozkład dnia dla grupy I „Zajączki”

07.30-08.15    Schodzenie się dzieci.
Rozmowy indywidualne i zespołowe wypływające z inicjatywy dzieci .
Zabawy dowolne, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe.

08.15-08.30    Przygotowanie do śniadania

08.30-09.00    Śniadanie

09.00-09.45    Realizacja zadań edukacyjnych poprzez
zajęcia z całą grupą

09.45-11.15    Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie
przedszkolnym lub w sali
11.15-11.30    Przygotowanie do obiadu

11.30-12.00    Obiad

12.00-13.30    Leżakowanie

13.30-14.00    Przygotowanie do podwieczorku
Podwieczorek

14.00-15.00    Zabawy według zainteresowań dzieci
Samorzutna aktywność ruchowa,
konstrukcyjna, badawcza wypływająca
z inicjatywy dzieci. Rozchodzenie się dzieci

                Ramowy rozkład dnia dla grupy II „Niedźwiadki” i grupy III „Jeżyki”

6.30-8.00         Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci.

Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne,  tematyczne, oraz intergujące grupę.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe.   Rozmowy kierowane. Praca indywidualna z dzieckiem

8.00-8.30        Zabawa ruchowa. Zabiegi  higieniczne. Przygotowanie do śniadania

8.30-9.00        Śniadanie

9.00-9.20        Zabiegi higieniczne. Prace organizacyjno – porządkowe

9.20-10.20      Realizacja zadań edukacyjnych

10.20-11.20    Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub sali

11.20-11.30     Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do  obiadu

11.30-12.15     Obiad

12.15-12.45     Odpoczynek, muzykoterapia, czytanie bajek i opowiadań

12.45-13.45     Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne
w sali i ogrodzie

13.45-14.00     Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do  podwieczorku

14.00-14.30    Podwieczorek

14.30-16.00     Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci. Samorzutna  aktywność ruchowa, konstrukcyjna,  badawcza wypływająca z inicjatywy  dzieci