Grafik dnia

       Ramowy rozkład dnia dla grupy I "Zajączki" 07.30-08.15    Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne i zespołowe wypływające z inicjatywy dzieci . Zabawy dowolne, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe. 08.15-08.30    Przygotowanie do śniadania 08.30-09.00    Śniadanie 09.00-09.45    Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą 09.45-11.15    Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali 11.15-11.30    Przygotowanie do obiadu 11.30-12.00    Obiad 12.00-13.30    Leżakowanie 13.30-14.00    Przygotowanie do podwieczorku Podwieczorek 14.00-14.30    Zabawy według zainteresowań dzieci Samorzutna aktywność ruchowa, konstrukcyjna, badawcza wypływająca z inicjatywy dzieci. Rozchodzenie się dzieci                 Ramowy rozkład dnia dla grupy II "Niedźwiadki" i grupy III "Jeżyki" 7.00-8.00         Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne,  tematyczne, oraz intergujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.   Rozmowy kierowane. Praca indywidualna z dzieckiem 8.00-8.30        Zabawa ruchowa. Zabiegi  higieniczne. Przygotowanie do śniadania 8.30-9.00        Śniadanie 9.00-9.20        Zabiegi higieniczne. Prace organizacyjno – porządkowe 9.20-10.20      Realizacja zadań edukacyjnych 10.20-11.20    Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub sali 11.20-11.30     Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do  obiadu 11.30-12.15     Obiad 12.15-12.45     Odpoczynek, muzykoterapia, czytanie bajek i opowiadań 12.45-13.45     Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne w sali i ogrodzie 13.45-14.00     Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do  podwieczorku 14.00-14.30    Podwieczorek 14.30-16.00     Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci. Samorzutna  aktywność ruchowa, konstrukcyjna,  badawcza wypływająca z inicjatywy  dzieci