Opłaty

Przedszkole Publiczne w Łosiowie

Opłat za przedszkole można dokonywać u dyrektora przedszkola oraz intendentów w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Pieniądze należy dostarczyć w zaklejonych i podpisanych kopertach lub woreczkach.

Opłat można dokonywać również przelewem bankowym na dane:

Nr konta : 79 8870 0005 2003 0199 4342 0001 z dopiskiem kogo dotyczy wpłata oraz czego : np. opłata za pobyt w przedszkolu imię i nazwisko dziecka w miesiącu…. lub opłata za wyżywienie imię i nazwisko dziecka w miesiącu….

Przedszkole Publiczne nr 1 w Łosiowie

Opłaty za przedszkole obejmują:

  1. Opłatę za pobyt dziecka poza godziny bezpłatnej realizacji podstawy programowej : 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową , od 1 IX 2023r na podstawie rejestru czasu pobytu przy użyciu czytników
  2. Opłatę za wyżywienie: śniadanie: 2,50 zł, obiad 5 zł, podwieczorek 2,50 zł
  3. Składka stała na Radę Rodziców w wysokości 20 zł co miesiąc na konto: Rada Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łosiowie: 90 8870 0005 1002 0100 1384 0201