F jak Farby

 1. Zabawa ruchowa: „Head, Shoulders, Knees and Toes” https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg&list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8rutRhDzZ&index=35
 2. „W pracowni malarza” – zabawa dydaktyczna. W pudełku sensorycznym są różne rodzaje
  farb, pędzli, karton do akwareli, małe blejtramy itp., a także kilka przedmiotów niezwiązanych
  z malarstwem. Dziecko za pomocą dotyku stara się rozpoznać, co to za przedmiot. Następnie
  dobiera te, które do siebie pasują, i ustala, kto ich używa. • paleta, farby, pędzle, mała sztaluga,
  mały blejtram, nożyczki, nici, igła, młotek itp., pudełko sensoryczne.
 3. „F jak farby” – wprowadzenie liter f, F. Rodzic pokazuje ilustracje przedstawiające wnętrze pracowni
  malarza. Dziecko wskazuje te elementy, które rozpoznały dotykiem w poprzedniej zabawie.
  Podają ich nazwy. Rodzic zwraca ich uwagę na farby.
  – dzieci przypinają biały prostokąt – wyraz farby;
  – wyklaskują sylaby, przeliczają – przypinają 2 białe kwadraty (2 sylaby);
  – wypowiadają kolejno głoski, przeliczają – przypinają odpowiednią liczbę kółek;
  – określają głoskę w nagłosie, zwracając uwagę na prawidłową wymowę głoski f;
  – wyszukują inne słowa zaczynające się głoską f.
  Rodzic demonstruje małą i wielką literę drukowaną f, F, dziecko omawia kształt małej litery, zwracając
  uwagę na wyróżniające ją cechy, wyszukuje literę w wyrazach do czytania globalnego(dostępne w załączniku). W przypadku imienia Franek – zwraca uwagę na wielką literę F. Dzieci omawiają jej kształt.
 4. Przeczytanie historyjki (zdjęcia z historyjką w załączniku).
 5. Pięciolatki: Praca z KP4.4 – rozwijanie percepcji słuchowej, czytanie globalne wyrazu fotel. •
 6. Sześciolatki: Karty pracy: Praca z KP4.4–5 – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, określanie miejsca głoski i litery w wyrazach, ćwiczenia w czytaniu.

Dokumenty do pobrania