Jogurt – zdrowy produkt

„Łapiemy j” – zabawa słuchowa z elementem ruchu. Dziecko w skupieniu chodzi po pokoju,
jakby czegoś szukało. Rodzic wypowiada słowa z głoską j (na początku, w środku, na końcu) i bez
tej głoski. Gdy dzieci usłyszą słowa z głoską j, klaszczą w dłonie.

„Mleczne gwiazdy” – zabawa językowa. Dziecko ma przed sobą litery z Alfabetu. Zadaniem dziecka jest odgadnąć zagadki, a także ułożyć z liter z Alfabetu ułożyć dany wyraz. Rodzic deklamuje zagadki:
Jest bardzo łakoma,
Nawet miotłę zje,
ma rogi i bródkę,
I wciąż mówi: – Mee… (koza)
Kiedy się w oborze
Do syta nie naje,
Wtedy głośno ryczy
i mleka nie daje. (krowa)
Z jej runa powstają
Sweterki wełniane,
A swojego męża
Nazywa baranem. (owca)

„J jak jogurt” – wprowadzenie liter j, J.  Rodzic pyta, która grupa produktów na plakacie nie została podpisana. Dziecko wskazuje jogurty. Rodzic demonstruje małą i wielką literę drukowaną j, J, dziecko omawia kształt małej litery, zwracając uwagę na wyróżniające ją cechy. Szuka litery w wyrazach do czytania globalnego rozmieszczonych w sali. W wyrazach jogurt, Jurek, jajko, jagoda – dzieci wskazują ile głosek, sylab mam dany wyraz, a także, która głoska jest samogłoską, a która spółgłoską (warto oznaczyć czerwonymi i niebieskimi karteczkami). Rodzic zwraca uwagę na wielką literę J, w przypadku imion np. Julek. Dzieci omawiają jej kształt, szukają jej w wyrazach do czytania globalnego.. Na koniec układa z liter wyraz jogurty i nakleja go na kartonie pod grupą jogurtów. (plakat z produktami mlecznymi, tablica demonstracyjna z literą j,J, wyrazy do globalnego czytania, oraz alfabet do druku i wycięcia znajduje się poniżej w załącznikach).

Pięciolatki: Praca w KP3.36 – prezentacja litery j, ćwiczenie słuchu fonemowego i percepcji wzrokowej

Sześciolatki: Praca z KP42–43 – prezentacja liter wielkiej i małej, wskazywanie miejsca głoski j w wyrazach,
układanie wyrazów z sylab, ćwiczenia w czytaniu, kreślenie linii w labiryncie, odszukiwanie
liter j, J wśród innych.

 

Dokumenty do pobrania