Dbamy o zdrowie z małym misiem

W obecnym roku szkolnym 2020/21 nasza grupa realizuje zagadnienia związane ze zdrowiem, w oparciu o program edukacyjny „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.

Dzieci zdobywają wiedzę dotyczącą zdrowia i higieny. Kształtowana jest postawa prozdrowotna. Przedszkolaczki obchodzą :Dzień Mycia Rąk, Dzień Zdrowego Śniadania. Poznają zawód lekarzy różnych specjalności. Oglądają filmiki i bajeczki edukacyjne związane z powyższą tematyką.