Dzień 1 Kwiecień tydzień 1

 

1. Posłuchajcie wiersza J. Koczanowskiej „Gimnastyka”  i nauczcie się go na pamięć.

Gimnastyka to zabawa,

ale także ważna sprawa,

bo to sposób jest jedyny,

żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady

trzeba ćwiczyć – nie ma rady!

To dla zdrowia i urody

niezawodne są metody.

2. Dlaczego sport jest ważny?

 Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY

3.  Nazwij dyscypliny sportowe przedstawione na zdjęciach:

Może znasz jakieś inne dyscypliny? Rozmowa na remat sportów letnich. 

4. Wykonaj zadania Karty pracy s. 64 i 65

5. Gimnastyka przedszkolaka. Zakręć kołem i wykonaj wylosowane ćwiczenie 🙂

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fpl%2Fresource%2F1069314%2Fgimnastyka-przedszkolaka%3Ffbclid%3DIwAR2sDVXc7Dc4T9Jm7xep-yPj00gysbnz0x1qwcB1t3p6kNy8Wm7b4QncBE4&h=AT2UA_3ZVMnc13u8QlJUeGQkVhV3CiB4IZq9pYW_bbibwKUM2eGd9aQOQQvaDzkcX3x2-OGjQ9xfoljpWgSWig_KSr57HIGfR_RYndYTUUMM6YqV_8JwOCS4IyzwKoIk&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2epsFPh1X0oQt5PoIEQoijhvAzdv9prPNw_noHCgRW0Y-nBx7NxYYOoUcGr18eK5RhdWxR9t0ACeDIY5Pe3bJ9xyLd-sO5EOvud4OChZq5O1_qI7JQY5syLnZnXkfh–smJN-M5Ut109Oy_un9GXJINecUF6liLyVDdN_OohrVHclvvNk1JRQ3Px1BqOHlknZBcvGkIYY-gDCs