Dzień 2 Kwiecień tydzień 1

Proszę rodziców o przeczytanie dzieciom Legendy o smoku wawelskim. Jeżeli w tej chwili nie macie jej w domu zamieszczam link do audio-bajki

2. Zabawa dramowa: za chwilę przeniesiemy się do smoczej jamy, takiej jak pod Wawelem. Smoka tam już od dawna nie ma- bo jak wiecie znamy go tylko z legendy. Ale będziecie się poruszać po pieczarze i wyobrażać sobie jak moglibyśmy się poczuć gdyby wydarzyło się coś o czym opowiem.Postarajcie się to pokazać mimiką twarzy, gestem, słowem.
Zaczynamy zwiedzanie.:
Wędrujemy przez jaskinię. Rozglądamy się. Pokaż jak się czujesz, gdy niespodziewanie spotkamy nietoperza, gdy zobaczymy światełko w kącie jaskini, gdy spotkamy innych ludzi,gdy musimy przeskoczyć wielka kałużę, gdy znajdziemy smoczy kieł, gdy znajdziemy wąskie wyjście. Teraz kończymy naszą wyprawę, wychodzimy z jam, znowu jesteśmy przedszkolakami.
3. J jak jama –
prezentujemy literę J,j
• wyklaskujemy słowa : jama, Jola, jajko, jagody zgodnie z modelem sylabowym
• wskazywanie modelu głoskowego j-a-m-a – dziecko przelicza głoski wspomagając się palcami
• podajemy słowa rozpoczynające się głoską j
• prezentujemy sposób pisania liter J, j. Zwracamy uwagę na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze.
Odkrywam siebie Litery i liczby str. 76 i 77

Czytanie szeregów sylabowych
ja – jo- je-ju

aj-oj-ej-uj- yj

ja-ma mo-je Jo-la, Ju-lek ja- jo da-je

pi-je my-je

Rodzicu zadbaj o to, aby dzieciom nie zabrakło ruchu i świeżego powietrza. Dostarczajcie sobie i dzieciom jak najwięcej bezcennej witaminy D, która jest niezbędna do budowania odporności.
Dlatego na koniec proponuję zajęcia rytmiczne.
Stosujcie się do poleceń (link)