Dzień 3

Dzień 3

Wielkanocne tradycje

Na przykładzie załączonych ilustracji omawiamy Wielkanocne zwyczaje: malowanie jajek, pieczenie wielkanocnych babek, święcenie pokarmów, tradycji lanego poniedziałku
Zwaracamy uwagę na to, co znajduje się w koszyczku.

Litera Ł , ł

1. Ł – jak łopata – prezentacja litery Ł, ł w załączonym zdjęciu- karta pracy

2. Wyklaskiwanie słowa łopata zgodnie z analizą sylabową ło- pa- ta

3. Prezentacja pisania litery Ł, ł – dzieci piszą literę palcem na blaszce, talerzu wysypanej mąką lub kaszą manną (zwracamy uwagę na kierunek pisania litery)

4. Wyszukanie na obrazku przedmiotów z głoską ł i czytanie tekstu poniżej (załącznik)

5. Przeliczanie głosek, łączenie obrazków ze słowami

6. Podawanie słów rozpoczynających się głoską ł i układanie za pomocą alfabetu

7. Ćwiczenia graficzne- pisz po śladzie

Zadanie dodatkowe (5-6l)
Odkrywam siebie. Litery i liczby str 72