BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łosiowie znajduje się pod adresem:

bip.pplosiow.lewin-brzeski.pl