CZĘŚCIOWE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA!

W związku z ogłoszeniem Pana Premiera Polski informacji o zawieszeniu działalności przedszkoli od 27.03 do 9.04.2021r. przy jednoczesnym zapewnieniu opieki dla dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych, prosimy rodziców o pilne zgłaszanie do Dyrektora przedszkola potrzeby zapewnienia opieki dla tych dzieci.