REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTNIKÓW I KART

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z czytników rejestrujących czas pobytu dzieci w przedszkolu za pomocą indywidualnych kart.

Dokumenty do pobrania