Rekrutacja na rok szkolny 2019/20

REKRUTACJA

REKRUTACJA DZIECI NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

  • pobranie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola od 4 marca 2019
  • składanie wniosków wraz z kompletem zaświadczeń do 15 marca 2019r.
  • Weryfikacja wniosków od 18-19 marca
  • podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz dzieci przyjętych i nieprzyjętych w dniu 20 marca 2019r.

 

UWAGA: rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną wypełniają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.