Tydzień matematyczny

Dzieci dowiadywały się na czym polega pomiar długości za pomocą kroków, tip-topów, miarki. Zdobywały doświadczenia w zakresie ważenia i porównywania ciężaru, a także porównywania objętości cieczy podczas przelewania do różnych pojemników. Sprawdzały co pływa, a co tonie. Rozwiązywały zadania matematyczne.