Uwaga!

                                             ZAWIESZENIE ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA

 

Uprzejmie informuję, że w związku   z brakiem możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków w PP Nr 1 w Łosiowie uzgodniłam z organem prowadzącym,

że w okresie od dnia 6 maja do dnia 15 maja zawieszam zajęcia w przedszkolu.

Jednocześnie informuję Państwa, że jeśli nie uda się przygotować placówki do przyjęcia dzieci termin zawieszenia zajęć zostanie przedłużony .

 

                                Dyrektor Anna Sawicka