Wznowienie działalności Przedszkola od 25 V 2020 r.

Szanowni Rodzice !
Informuję , że z dniem 25 maja 2020r. Przedszkole Publiczne nr 1 w Łosiowie wznawia swoją działalność w zakresie zajęć opiekuńczych w tzw. „reżimie sanitarnym”.
Ze względu na wytyczne GIS, MZ i MEN liczba miejsc w placówce jest ograniczona.
W przedszkolu będą prowadzone zajęcia opiekuńcze jedynie dla dzieci zgłoszonych poprzez deklarację, z uwzględnieniem określonych kryteriów pierwszeństwa przyjęcia.
W chwili obecnej prowadzimy rozpoznanie w zakresie potrzeb sprawowania opieki. Wobec powyższego prosimy wszystkich zainteresowanych Rodziców o zapoznanie się z treścią procedur przedszkolnych stworzonych na czas zagrożenia epidemicznego i złożenie deklaracji uczestnictwa w w/w zajęciach wraz ze stosownymi oświadczeniami:
– załącznik nr 1, nr 3 i nr 4 do Procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego.
– załącznik nr 2 do Procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej.
Na deklarację czekamy do dnia 20 maja br. do godz. 15.00. Należy ją wysłać na adres e-mail- przedszkolelosiow@wp.pl  z tytułem „Deklaracja” lub wrzucić do skrzynki pocztowej, znajdującej się przy wejściu do budynku przy ul. Głównej .
O zakwalifikowaniu się dziecka poinformujemy Państwa telefonicznie.

Z poważaniem
Anna Sawicka –
Dyrektor PP nr 1 w
Łosiowie

W załączeniu:
•Procedura funkcjonowania PP nr 1 w Łosiowie w stanie zagrożenia epidemicznego ( załączniki- do wypełnienia: zał. nr 1, nr 3 i nr 4)
•Procedura na wypadek procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej – koronawirus COVID-19 (załącznik nr 2)
w PP nr 1 w Łosiowie
•Wytyczne GIS