ZAWIESZENIE ZAJĘĆ !

INFORMUJĘ,

iż decyzją Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu z dnia 19.10.2020r. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łosiowie zawiesza zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze od dnia 20.10.2020r. do dnia 29.10.2020r.  Jednocześnie wyłączone jest nauczanie stacjonarne i wdrożone nauczanie zdalne.

Nauczanie zdalne jest uwarunkowane stanem zdrowia pracowników pedagogicznych i przebywaniem na zwolnieniu chorobowym, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  informuje:

  1. Jeżeli zachorowałeś na Covid 19 uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L-4, przebywaj w izolacji domowej, Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową.

Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

  1. Jeśli jesteś rodzicem ucznia lub przedszkolaka który został objęty kwarantanną w związku z jego kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym.

Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonów) i czekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw – bądź cierpliwy.

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie wykonania testu.

4. W załączeniu zarządzenia Dyrektora przedszkola o zawieszeniu zajęć oraz oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem przedszkola z powodu COVID-19, jeśli ktoś chce skorzystać.

Więcej informacji :

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/punkty-pobran

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi