” Zielono nam”

Zakończyliśmy projekt ” Zielono nam” .

Projekt realizowały wszystkie grupy wiekowe . Celem było promowanie ekologicznego stylu życia, nauka sposobów segregowania odpadów, oszczędzania zasobów naturalnych, ograniczenia konsumpcji.

Podsumowaniem był konkurs plastyczny dla dzieci i ich rodziców : wykonanie plakatu dotyczącego ekologii . Z plakatami dzieci wyruszyły w marszu ekologicznym ulicami naszej miejscowości, dotarłu nawet do Szkoły podstawowej, gdzie zaprezentowały plakaty uczniom klas I-III.

Napłynęło bardzo dużo prac! Wszystkie dzieci zostały ZWYCIĘZCAMI! Otrzymały dyplomy i drobne upominki. Uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę.