Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci

Czytanie jest niezwykłą wartością dla człowieka. Czytanie rozwija język, pamięć i wyobraźnię, poprawia koncentrację, uczy myślenia, rozbudza zainteresowania, przynosi ogromną wiedzę. Czytanie buduje więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem, wzmacnia rozwój psychiczny dziecka, wzmacnia jego samo uznanie oraz jest znakomitym sposobem na budowanie mocnego systemu wartości dziecka i kształtuje jego wrażliwość moralną (I. Koźmińska, E. Olszewska, 2010, s. 15). Szwedzka Akademia Literatury dziecięcej opracowała 17 zalet głośnego czytania. Oto one:
1. Książka rozwija język i słownictwo; Uczy wyrażać myśli i rozumieć innych
2. Książka rozwija myślenie, dostarcza nowych idei i pojęć myślowych, rozszerza świadomość.
3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
4. Książka dostarcza wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
5. Książka rozwija uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia umiejętność wczucia się
w czyjąś sytuację.
6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
8. Książka uczy etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.
9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.
10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź,
że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.
11. Książka pomaga zrozumieć siebie, umacnia poczucie własnej wartości. Pokazuje, że są inni, którzy myślą jak my mają również prawo do swoich odczuć i reakcji.
12. Książka pomaga nam zrozumieć innych. Buduje tolerancję dla innych kultur
i zapobiega uprzedzeniom.
13. Książka jest towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą
i czytać gdziekolwiek.
14. Książka jest częścią dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne
doświadczenia i punkty odniesienia.
15. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom
i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.
16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą – nieograniczonym światem,
z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.
17. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom.
Czytając, pomagamy dzieciom uczyć się nowych słów, rozwijać sprawność językową, pobudzamy wyobraźnię, rozwijamy zdolność do słuchania i koncentrowania (G. Lewandowicz- Nosal, s. 63, 2008). Główną rolę odgrywają tutaj rodzice, którzy już od urodzenia powinni dzieciom czytać, zaszczepiając w nich potrzebę kontaktu z książką.
Istotnym punktem w pobudzaniu zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym ma odpowiedni dobór literatury, która powinna być ciekawa, interesująca, pouczająca, by porwała dziecko w świat, którego jeszcze nie zna. Książka nie może nudzić i męczyć dziecka, ponieważ może to spowodować późniejsza niechęć do czytania. Do czytania dzieciom należy wybierać książki:
• ciekawe i emocjonujące, dostosowane do jego wieku, dojrzałości umysłowej i psychicznej oraz do zainteresowań
• niosące ciekawy przekaz
• napisane lub tłumaczone ładną polszczyzną
• dostosowane do wrażliwości dziecka- niewzbudzające lęku i niepokoju
• kształtujące optymizm, wiarę w siebie i pozytywny stosunek do świata
• przekazujące pozytywne wartości, promujące wzorce właściwych postaw i zachowań
• przynoszące rozrywkę na wysokim poziomie, rozwijające poczucie humoru
• odpowiednie pod względem formy, gatunku, poziomu skomplikowania języka